21/04/2024

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე

ტემპის კატასტროფა: დაკარგულია 3 კომერციული მატარებლის ვაგონი


კრიმინალური გამოტოვება, დოკუმენტების გაყალბება და სატვირთო მატარებლის ვაგონების შინაარსის შესახებ დაკარგული მონაცემები ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ 57 ადამიანის სიკვდილზე პასუხისმგებელი პირები გადაურჩონ სასჯელს, ამბობს ხანძრის ექსპერტი ტემპის ავარიის მსხვერპლთა ოჯახების ასოციაციისგან.

Ექსპერტის მოსაზრება

„ტემპის დანაშაულის ადგილი დაბინძურებულია კრიმინალური უმოქმედობით, უმოქმედობითა და ქმედებებით, რომლებმაც 57 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა“.– ნათქვამია ტემპის უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების ასოციაციის ტექნიკურ მრჩევლად დანიშნული ექსპერტის დასკვნაში, რომელიც გადაეცა ლარისას საგამოძიებო ორგანოებს საქმის მასალებში შესატანად.

დასძენს, რომ… სატვირთო მატარებლის 3 ვაგონი “დაკარგულია”, რათა საფუძვლიანი გამოძიება ვერ ჩატარდეს ტრანსპორტირების შესახებ!

ტემპის ავარიის მთავარი სცენა შეიცვალა და „დაბინძურებული“ კრიმინალური ხარვეზებით, რამაც ოფიციალურ გამოძიებასაც კი მიიყვანა არასწორად ინტერპრეტაციაში მყოფი სამგზავრო მატარებლისა და კომერციული მატარებლის სამგზავრო მატარებლისა და კომერციული მატარებლის ძალადობრივი შეჯახების შედეგად გამოწვეული სიკვდილის მონაცემები და დასაბუთება. მგზავრობა სხვადასხვა მიმართულებით (აღმავალი და დაღმავალი), 2023 წლის 28 თებერვალი.

თავისი გამოცდილებით ცნობილმა, კრეტას სახანძრო დეპარტამენტის ყოფილმა ხანძარსაწინააღმდეგო, ხანძრისა და დაკითხვის ოფიცერმა, რომელიც ასევე არის სასამართლო ექსპერტი მოწმე, დაწერა თავისი საბოლოო დასკვნა, რომელიც ეხება ექსკლუზიურად ორ მატარებელში აფეთქებას და შემდგომ ხანძარს: 28 57-დან. ოფიციალურად დაღუპულები ხანძრის შედეგად მძიმედ დაიწვნენ და დაიწვნენ.

ტექნიკური დასკვნა შედგენილია არახელსაყრელ მტკიცებულებათა შეგროვების პირობებში, მხოლოდ მსხვერპლთა ოჯახების დაჟინებული თხოვნით და მართლაც მტკიცებულებების, დოკუმენტებისა და მასალების გამოყენებით, რაც მათ მოახერხეს, საუკეთესო შემთხვევაში, ტრაგედიიდან 2 თვის შემდეგ და 11 თვის შემდეგ. !

საკვანძო პუნქტები

კერძოდ, თავად ტექნიკური კონსულტანტი ვასილი კოკოცაკისი აღნიშნავს:

„1. ძირითადად, ტერიტორია, რომელზედაც დაეცა სამგზავრო მატარებლის ნაწილები (ნამსხვრევები), აგრეთვე ნარჩენები ან წვის ნარჩენები, რომლებიც ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმა და, შესაძლოა, ბიოლოგიურმა მასალამ წაიღო ადამიანებისგან, იყო ფრთხილად და მუდმივად დატკეპნილი, ე.ი. ნიადაგის საკმარის სიღრმეზე ამოღებით, სქლად დასველებული კარიერის ხრეშით შევსებით და საკმარისი სისქის ბეტონით დაფარვით. ეს ქმედებები ართულებს, თუ არა შეუძლებელს, ადგილის გამოკვლევას და, კერძოდ, ნიმუშების აღებას, რამაც შეიძლება ნათელი მოჰფინოს გამოძიების დროს წამოჭრილ ზოგიერთ კითხვას.

2. სანამ გამოძიება მიმდინარეობს, ყველა მასალა, ნივთი და ა.შ., რომლებიც რაიმე სახით მონაწილეობდა ინციდენტში, ითვლება მტკიცებულებად და უნდა განიხილებოდეს როგორც ასეთი. გარდა სხვა ფორმალური და არსებითი ღონისძიებებისა, რომლებიც უნდა იქნას მიღებული, არის კიდევ ერთი (ძირითადი) – შენარჩუნება და დაცვა. შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული სპეციფიური მტკიცებულების ობიექტები (ნამსხვრევები, ნიადაგი) უნდა იყოს დაცული და დაცული როგორც ამინდის პირობებისგან, ასევე მათი ხელყოფის ან მათი ამოღების მცდელობისგან, რაც არ იქნა აღებული ისე, რომ უზრუნველყოფდა მათ დროულ, უსაფრთხო და უდავო კვლევას. ასევე ნებისმიერი ნარჩენი ელემენტის შენარჩუნება, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს ამ მხრივ.

3. ქიმიური ანალიზისთვის სინჯის აღების ადგილები მეთოდოლოგიურად არასწორი იყო, რადგან მათი უმეტესობა აღებული იყო ჩრდილოეთის საყრდენი კედლიდან და არა იმ ტერიტორიიდან, სადაც აფეთქება მოხდა (ისინი ალბათ არ იქნა აღებული, რადგან ტერიტორია ჩამოყალიბდა და შეიცვალა და იყო ნიმუშების აღების დროებითი შეფერხება, რამაც ახლა ისინი გახადა სახიფათო და არაწარმომადგენლობით).“

მაგრამ არის ვასილის კოკოცაკისის დასკვნის კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც გასაოცარია.

ის დაჟინებით მოითხოვს კომერციული კონტეინერებიდან ეთალკალიუმის შემცველი ლითონის ფურცლის სინჯის აღების აუცილებლობას. ავარიის შემდეგ და იმ დროს, როდესაც სამგზავრო მატარებლის ყველა ვაგონი გადავიდა მიწის ნაკვეთზე ო.ს.ე.(!) ქალაქ კულურში სატვირთო მატარებლის კონკრეტული 3 საკონტეინერო ვაგონი „იგნორირებული იყო“, ყოველ შემთხვევაში მანამ, სანამ მსხვერპლთა ოჯახების ასოციაციის წევრები, მათი კანონიერი წარმომადგენლები და ტექნიკური კონსულტანტები არ ცდილობდნენ გაერკვიათ სად იმყოფებოდნენ. მიიღეთ რაიმე სახის ან დამატებითი ინფორმაცია მათი შემოწმების შესახებ.

ბ-ნი კოკოცაკისი თავის ტექნიკურ მოხსენებაში ნათლად ასახავს ორ საკითხს: „…სავაჭრო კონტეინერებიდან, სამგზავრო სასადილოებიდან ლითონის ფურცლების ნიმუშები ცხენებით, რომლებიც დადასტურებული იყო პიროსფეროს ფენომენში, დროულად არ იქნა აღებული წვის მასალების ანალიზისა და გამოვლენისთვის…“. თასევე, მისი მოხსენების პუნქტში შემდგომი განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ, ის იმეორებს ამას:

… აუცილებელია ბუფეტის ვაგონის კედლებიდან ნიმუშების აღება და ანალიზი, ვინაიდან როგორც ის, ასევე კომერციული მატარებელი (კონტეინერის პლატფორმები) სავარაუდოდ შეიცავენ ეთალკალიდებს, რომელთა ანალიზმა მასის სპექტრომეტრიის გამოყენებით შეიძლება გაგვაცნოს მასალები. და როგორ იყენებდნენ დაწვას. აიღეთ კონტეინერების ლითონის ფურცლის ნიმუშები, რომლებიც დატვირთული იყო პირველ სამ ყუთზე და გააანალიზეთ მათზე არსებული ჰამაკები (თუ ისინი ჯერ კიდევ მათზეა).Source link

You may have missed

Verified by MonsterInsights