27/05/2024

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე

მიმწოდებლები ელექტროენერგიის ახალ ფასებს დღეს გამოაცხადებენ

მოსალოდნელია, რომ მაისში ელექტროენერგიის ფასი აპრილის ნიშნულზე იქნება. ეს პირველი შეფასებაა ელექტროენერგიის მომწოდებელი კომპანიების ხელმძღვანელების მიერ და დღეს, 20 აპრილს, მომდევნო თვისთვის კონკურენტულ ტარიფებს გამოაცხადებენ.

ამრიგად, მოსალოდნელია, რომ მათი ტარიფები, ენერგეტიკის გარდამავალი ფონდის სუბსიდიების გარეშე, 0,105-დან 0,1995 ევრომდე შეიცვლება კილოვატ საათში.

სუბსიდიები

თუ მომწოდებლების ნომინალური ფასები დარჩება აპრილის დონეზე და გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის სამინისტრო სუბსიდირებს ელექტროენერგიის გადასახადს 0,015 ევროს ოდენობით კილოვატ საათში, მაშინ საბოლოო ფასების დიაპაზონი, ანუ ის, რაც დაერიცხება ოჯახებს. მოხმარება, იქნება 0,09-დან 0,1845 ევრომდე კილოვატ საათში.

ზოგადად, ელექტროენერგიის ბაზრის მონაწილეთა შეფასებები აჩვენებს, რომ ელექტროენერგიის ღირებულება სტაბილურად დარჩება მინიმუმ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში. თუმცა, როგორც ისინი აფრთხილებენ, კრიზისი ჯერ არ დასრულებულა. გაუთვალისწინებელმა მოვლენამ შეიძლება ძალიან ადვილად გამოიწვიოს ტურბულენტობა როგორც ევროპულ, ასევე შიდა ბაზარზე.

გადაუდებელი ზომების გაფართოება

მეორეს მხრივ, როგორც Athens News-მა უკვე დაწერა, მთავრობა სავარაუდოდ გაახანგრძლივებს გადაუდებელ ზომებს შიდა ბაზარზე. ანუ გადარჩება ელექტროენერგიის საბითუმო გაყიდვების შეზღუდვა, ანგარიშებზე ინდექსაციის შესახებ პუნქტის „გაყინვა“ და მომხმარებელთა თავისუფალი გადაადგილება მიმწოდებლიდან მიმწოდებელამდე, ანუ ფინანსური ჯარიმების დარიცხვის გარეშე. ელექტროენერგიის მიმწოდებლების ვალდებულება ასევე ძალაში დარჩება მომდევნო თვის ფასების გამოცხადება მიმდინარე თვის 20-ში.

სამინისტროს ხელმძღვანელობამ საგანგებო ზომების წლის ბოლომდე გახანგრძლივების მოთხოვნა გაგზავნა. მათ ვადა ივნისში ეწურება. ამავდროულად, ენერგეტიკულმა კომპანიებმა, მეტი მომხმარებლის მოზიდვის მცდელობისას, შეიმუშავეს ახალი მარკეტინგული სტრატეგია.

ახალი პროგრამები

ბოლო ორ-სამ თვეში გამოცხადდა ელექტრომომარაგების ახალი პროგრამები. მათი განაკვეთები სხვებთან შედარებით დაბალია. ისინი ასევე ზოგადად უფრო დაბალია ვიდრე კონკურენტები. ამრიგად, ისინი ცდილობენ ახალი მომხმარებლების მოზიდვას და ბაზრის წილის გაზრდას.

თუმცა, ბაზრის მონაწილეების აზრით, მომხმარებელთა გადაადგილების თავისუფლების მიუხედავად, მობილურობა დაბალია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი არ ცვლიან მომსახურების მიმწოდებლებს ძალიან მარტივად, მიუხედავად ხელისუფლების განცხადებებისა, რომ მიმწოდებელი კომპანიები ვალდებულნი არიან დააკმაყოფილონ მომხმარებელთა განაცხადები ყოველგვარი შეფერხებებისა და ჯარიმების გარეშე. თუმცა, განსაკუთრებული ზომების შემოღებიდან თითქმის 10 თვის შემდეგ, შეიმჩნევა მომხმარებელთა ძლიერი ტენდენცია, რომ ეძებენ ყველაზე კონკურენტუნარიან სქემებს ელექტროენერგიის ყველაზე დაბალი ფასებით.Source link

Verified by MonsterInsights