18/07/2024

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე

რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი ევროკავშირმა მიიღო


ევროკავშირის ქვეყნები (ევროპა) დაამტკიცა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი. ამის შესახებ 24 ივნისს ევროკავშირის საბჭოს სხდომის შემდეგ მიღებული დოკუმენტიდან გახდა ცნობილი.

ახალი პაკეტი მოიცავს შემაკავებელ ზომებს დამატებით 116 ფიზიკური და იურიდიული პირის მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ქმედებებზე, რომლებიც ძირს უთხრის ან საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას, ასევე შემდეგ სექტორულ ზომებს:

ენერგია

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს ევროკავშირის ობიექტების გამოყენება რუსული LNG-ის მესამე ქვეყნებში გადაზიდვისთვის და ამით შემცირდეს რუსეთის მნიშვნელოვანი შემოსავალი მისი გაყიდვიდან და ტრანსპორტირებიდან, ევროკავშირი აკრძალავს რუსული LNG-ის გადაზიდვას ევროკავშირში. ეს ეხება როგორც გემიდან გემზე, ისე გემიდან ნაპირზე გადაზიდვებს, ასევე გადატვირთვის ოპერაციებს და გავლენას არ ახდენს იმპორტზე, მხოლოდ რეექსპორტზე მესამე ქვეყნებში ევროკავშირის გავლით. ევროკომისია მონიტორინგს გაუწევს ამ გადაწყვეტილების შესრულებას და განვითარებას და, საჭიროების შემთხვევაში, შეუძლია შესთავაზოს შემარბილებელი ღონისძიებები.

გარდა ამისა, ევროკავშირი აკრძალავს ახალ ინვესტიციებს, ასევე საქონლის, ტექნოლოგიებისა და სერვისების მიწოდებას მშენებარე LNG პროექტების დასასრულებლად, როგორიცაა Arctic LNG 2 და Murmansk LNG. დაწესებულია შეზღუდვები რუსული LNG-ის იმპორტზე ევროკავშირის ტერმინალებით, რომლებიც არ არის დაკავშირებული გაზის სისტემასთან.

სანქციების მოხსნა

ევროკავშირს აქვს დამატებითი ინსტრუმენტები სანქციების გვერდის ავლით საბრძოლველად. უპირველეს ყოვლისა, ევროკავშირის დედა კომპანიებს მოეთხოვებათ ყველანაირი ძალისხმევა, რათა უზრუნველყონ, რომ მესამე ქვეყნებში მათი შვილობილი კომპანიები არ ჩაერთონ ისეთ საქმიანობაში, რომელიც გამოიწვევს სანქციების თავიდან აცილებას.

მეორეც, უკრაინაში მდებარე სამხედრო დანიშნულების საქონლის რეექსპორტის პრობლემის გადასაჭრელად ან რუსული სამხედრო სისტემების განვითარებისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე, გადაწყდა, რომ ევროკავშირის ოპერატორებმა, რომლებიც ყიდიან ასეთ საქონელს მესამე ქვეყნებზე, უნდა დანერგონ მექანიზმები, რომლებსაც შეუძლიათ მათი იდენტიფიცირება. ასევე შეაფასოს რუსეთში რეექსპორტის რისკები და შეამციროს ისინი.

გარდა ამისა, ევროკავშირის ოპერატორებმა, რომლებიც გადასცემენ სამრეწველო ცოდნას სამხედრო დანიშნულების საქონლის წარმოებისთვის კომერციულ პარტნიორებს მესამე ქვეყნებში, ახლა უნდა შეიცავდნენ სახელშეკრულებო დებულებებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეს ნოუჰაუ არ გამოიყენებოდეს რუსეთისთვის განკუთვნილი საქონლისთვის.

დაფინანსება

საბჭომ გადაწყვიტა აეკრძალა ფინანსური შეტყობინებების სისტემის (FMTS) გამოყენება, სპეციალიზებული ფინანსური შეტყობინებების სერვისი, რომელიც შემუშავებულია რუსეთის ცენტრალური ბანკის მიერ შემაკავებელი ზომების ეფექტის დასაძლევად. ევროკავშირის ორგანიზაციებს, რომლებიც მოქმედებენ რუსეთის ფარგლებს გარეთ, აეკრძალებათ SPFS-თან ან მსგავს სპეციალიზებულ ფინანსურ შეტყობინებებთან დაკავშირება. ევროკავშირის ოპერატორებს აეკრძალებათ ტრანზაქცია ჩამოთვლილ სუბიექტებთან SPFS-ის გამოყენებით რუსეთის ფარგლებს გარეთ.

გარდა ამისა, საბჭო აკრძალავს ტრანზაქციებს ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ დაფუძნებულ მიზნობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებთან და კრიპტოაქტივების პროვაიდერებთან, თუ ეს ორგანიზაციები ხელს უწყობენ ოპერაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიულ ბაზას ორმაგი დანიშნულების საქონლისა და ტექნოლოგიების ექსპორტის, მიწოდების, გაყიდვის, გადაცემის გზით. რუსეთი მგრძნობიარე ნივთები, საქონელი, ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა.

პოლიტიკური პარტიების და სხვა ორგანიზაციების დაფინანსება

რუსეთის მცდელობების ფონზე, ჩაერიოს და ძირი გამოუთხაროს ევროკავშირის დემოკრატიულ პროცესებში, მათ შორის გავლენის კამპანიებისა და დეზინფორმაციის ხელშეწყობის გზით, საბჭომ გადაწყვიტა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა და ფონდებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ანალიტიკურ ცენტრებსა და მედია სერვისის პროვაიდერებმა ევროკავშირს აღარ ექნება უფლება მიიღოს დაფინანსება რუსეთის სახელმწიფოსგან და მისი მარიონეტებისგან.

ძირითადი უფლებების ქარტიის შესაბამისად, დღეს შეთანხმებული ღონისძიებები ხელს არ შეუშლის მედია სერვისების პროვაიდერებსა და მათ თანამშრომლებს ევროკავშირში სხვა აქტივობების განხორციელებაში, როგორიცაა კვლევის ჩატარება და ინტერვიუების ჩატარება.

ტრანსპორტირება

ევროკავშირმა პირველად მიიღო ზომები წინააღმდეგ კონკრეტული გემები, წვლილი შეიტანა რუსეთის ომში უკრაინის წინააღმდეგ, რომლებიც ექვემდებარება აკრძალვას პორტში შესვლისა და მომსახურების მიწოდების შესახებ, ნათქვამია საბჭოს განცხადებაში. ამ გემების იდენტიფიცირება შესაძლებელია სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის რუსეთისთვის სამხედრო აღჭურვილობის ტრანსპორტირება, მოპარული უკრაინული მარცვლეულის ტრანსპორტირება და რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის განვითარების ხელშეწყობა, მაგალითად LNG კომპონენტების ტრანსპორტირებით ან LNG-ის გადაზიდვით.

გარდა ამისა, გვერდის ავლის სხვა ფორმების თავიდან ასაცილებლად, საბჭომ გადაწყვიტა ევროკავშირის ფრენების აკრძალვის გახანგრძლივება. ევროკავშირის ტერიტორიაზე დაშვების, აფრენის ან ფრენის აკრძალვა ასევე გავრცელდება ნებისმიერი თვითმფრინავი, გამოიყენება არაგეგმიური ფრენებისთვის და იმ შემთხვევებში, როდესაც რუს პირს, ორგანიზაციას ან ორგანოს შეუძლია ეფექტურად განსაზღვროს აფრენის ან დაფრენის ადგილი ან დრო, მაგალითად, დასასვენებელ ადგილამდე ან საქმიან შეხვედრაზე მისასვლელად. გარდა ამისა, ავიაკომპანიებმა უნდა მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მოითხოვენ წევრი სახელმწიფოების ეროვნული ორგანოები არაგეგმიური ფრენების შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია თვითმფრინავების მფლობელების და შესაძლოა მგზავრების შესახებ.

ასევე გადაწყდა ევროკავშირის მასშტაბით საქონლის ტრანსპორტირების აკრძალვა, მათ შორის ტრანზიტი, ევროკავშირის ორგანიზაციებზე, რომლებიც 25% ან მეტის საკუთრებაში არიან რუსეთის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე.

იმპორტ-ექსპორტის კონტროლი და შეზღუდვები

საბჭომ 61 ახალი ორგანიზაცია დაამატა იმ სიაში, ვინც უშუალოდ უჭერს მხარს რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომში. ისინი ექვემდებარებიან უფრო მკაცრ შეზღუდვებს ორმაგი დანიშნულების საქონლისა და ტექნოლოგიების ექსპორტზე, ასევე საქონელსა და ტექნოლოგიებზე, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ რუსეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის ტექნოლოგიურ გაუმჯობესებას. ზოგიერთი ორგანიზაცია განლაგებულია მესამე ქვეყნებში (ჩინეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, თურქეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები) და მონაწილეობს სავაჭრო შეზღუდვების გვერდის ავლაში მგრძნობიარე ნივთების მიწოდებით, რომლებიც გამოიყენება, მაგალითად, დრონების წარმოებაში, ან მატერიალური მხარდაჭერით. რუსული სამხედრო ოპერაციები.

ევროკავშირის ოპერატორების დაცვა

პაკეტი ასევე მოიცავს ზომებს, რომლებიც ევროკავშირის ოპერატორებს საშუალებას მისცემს მოითხოვონ რუსული კომპანიების მიერ სანქციების და ექსპროპრიაციის შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია.

სხვა ზომები

ღონისძიებათა დღევანდელი პაკეტი შემოაქვს შეზღუდვებს რუსეთის მოქალაქეებისა და კომპანიების მიერ ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უფლების რეგისტრაციის შესახებ განაცხადების მიღებაზე, რუსეთის მთავრობისა და სასამართლოების ქმედებების კომპენსაციის მიზნით, რომლებიც უკანონოდ უარყოფენ რუსეთში ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას.

დაბოლოს, უკრაინის კულტურული ქონების და არქეოლოგიური, ისტორიული, კულტურული, იშვიათი სამეცნიერო ან რელიგიური მნიშვნელობის სხვა საქონლის შეძენა, იმპორტი, ტრანსპორტირება ან ექსპორტი აკრძალული იქნება, თუ არსებობს გონივრული საფუძველი ეჭვი, რომ ეს საქონელი უკანონოდ იქნა გატანილი უკრაინიდან.Source link

You may have missed

Verified by MonsterInsights