13/06/2024

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე

სანტორინი: თირასა და ტირასიაში მიღებული პრევენციული ზომები მეწყრების რისკის გამო


გამოქვეყნდა მინისტრთა ერთობლივი გადაწყვეტილება ტირასა და თირასიის კუნძულების ნაწილებზე მცხოვრებთა და ვიზიტორებისთვის კონტროლირებადი დაშვების ზომების შემოღებასთან დაკავშირებით.

განცხადების თანახმად, კლიმატის კრიზისისა და სამოქალაქო დაცვის სამინისტროს მიერ 300,000 ევროს ღირებულების კონტრაქტის დამტკიცების შემდეგ სამხრეთ ეგეოსის რეგიონთან ტექნიკური პროექტების განსახორციელებლად და სანტორინიში პირველი ინტერვენციის განსახორციელებლად და OASP-ის დამტკიცების შემდეგ. კვლევის მომზადებისთვის 230 000 ევროს ოდენობის თანხების გამოყოფა გამოქვეყნდა მინისტრთა ერთობლივი გადაწყვეტილება (JMA) კონტროლირებადი დაშვების ზომების მიღება კუნძულის გარკვეულ ნაწილებზე.

დაგეგმილია სერია საშუალო და გრძელვადიანი პროექტები მეწყრების რისკის შესამცირებლადრომელიც განხორციელდება დინამიური ტექტონიკის, გამოყენებითი გეოლოგიისა და კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის პროფესორ ეფთიმიოს ლეკკასის კვლევის საფუძველზე და EKPA. დროებითი სატრანსპორტო შეზღუდვები მეწყრების რისკის თავიდან ასაცილებლად 01/06/2024-დან 31/10/2024 წლამდე პერიოდში:

ა) სოფელ ამუდში მუნიციპალურ გზაზე ოიას ბეჭედი გზის კვეთიდან ამოუდის პორტამდე ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა აკრძალულია. კვების სერვისის მანქანები გამორიცხულია დილის 5 საათიდან დილის 10 საათამდე.
ბ) ფირას ყურეში (ფირას ძველი პორტი) გადაწყდება, რომ საკრუიზო გემზე მგზავრების გადმოსვლა და გამგზავრება კონტროლდება კომპეტენტური საპორტო ორგანოების მიერ. გარდა ამისა, ხელისუფლება უფლებამოსილია მიიღოს ზომები თირასიიდან, პალაიასა და ნეა კამენიდან ყველა ტიპის გემების ჩასვლისა და გასვლის კონტროლისთვის.
გ) ორმოს ათინიოსში (ფირას ახალი პორტი) გადაწყდა ზომების მიღება სატრანსპორტო საშუალების რეგულირების მიზნით კომერციული მანქანების პრიორიტეტული გადმოსვლისას, შემდეგ კი ავტობუსებისა და სატვირთო მანქანების, რათა არ იყოს სატრანსპორტო დატვირთვა ქუჩაზე. როგორც ჩამოსვლისას, ასევე ბორნების დაგეგმილი ავტობუსების გამგზავრებისას.

სამ ენაზე (ბერძნული, ინგლისური და ფრანგული) გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება თირასა და თირასიას შემდეგ რაიონებში მეწყერის საფრთხის არსებობის შესახებ:

  • ამუდის დასახლებაში მუნიციპალური გზის გასწვრივ ოიას ბეჭედი გზის კვეთიდან ამუდის პორტისკენ,
  • ამუდიდან ოიასკენ მიმავალ ბილიკზე,
  • ორმოს არმენში მოკირწყლულ ბილიკზე სოფელ ოიადან ორმოს არმენამდე,
  • ფიროსტეფანი კალდერას პირას,
  • ორმოს ფირამდე (ფირას ძველი პორტი),
  • ორმოს ათინიოსამდე (ფირას ახალი პორტი) გზაზე ფირას ახალი პორტიდან ფირა-აკროტირის გზამდე,
  • კუნძულ თირასიაზე – კორფუს ყურეზე, ასევე ყურედან სოფელ თირასიამდე მიმავალ საფეხმავლო ბილიკზე.

კომპეტენტური ორგანოები უზრუნველყოფენ დაშვებისა და მიახლოების აკრძალვების, აგრეთვე კონტროლირებადი დაშვების პირობებს გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 31.10.2024 წლამდე, ტურისტული სეზონის განმავლობაში მცხოვრებთა და ვიზიტორების დასაცავად.Source link

Verified by MonsterInsights