23/04/2024

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე


1 მარტს ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად ახალი ზომების დანერგვის წინ ბაზარი სერიოზულად „ამაღელვებელია“.

ეს მძიმე კრაშ-ტესტია, რადგან ინფლაცია, განსაკუთრებით კვების სექტორში, რჩება მაღალ დონეზე, მიუხედავად გასული პერიოდის გატარებული ზომებისა და ფასებისა და სამომხმარებლო კალათის მუდმივი შემცირებით. პრაქტიკაში ცხადი იყო, რომ ფასები აგრძელებდა ზრდას.

Სინამდვილეში „კალათის“ ღონისძიებამ, როგორც საცალო მოვაჭრეები აცხადებენ, ამოწურა მთელი ეფექტი და რადიკალურად ვერ გადაჭრის გაძვირების პრობლემას. თუმცა, სამთავრობო აპარატის მოლოდინი ამჯერად მაღალი ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრიდან არაერთგვაროვანი სიგნალები მოდის.

ამასთან, სანამ სურსათის ინფლაცია მაღალია (2024 წლის იანვარში 8,3%), განვითარების სამინისტრომ გადაწყვიტა 44 კატეგორიის საქონელი გაათავისუფლოს აქციების აკრძალვისაგან 3 თვის ვადით, თუ ვადა ამოიწურება.

სამინისტროს ღონისძიებების ფარგლებში, ძალაშია 1 მარტიდანსუპერმარკეტებზე ინდუსტრიის სესხების 30%-ით შემცირების ღონისძიებას დაემატა რამდენიმე დამატებითი პროდუქტი, მაგალითად, ქალის ჰიგიენის საშუალებები (ბალიშები, ტამპონები), რომლებიც არსებითად არის მიჩნეული და არ იყო გათვალისწინებული განვითარების მინისტრის თავდაპირველ გადაწყვეტილებაში. ასევე გადაწყდა, რომ არსებობდა გადაჭარბებული ფასდაკლების პრობლემა კონკრეტულ პროდუქტებზე, რომლებიც საჭიროებდა შეზღუდვას.

ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ის არის, რომ „სკრეკას ღონისძიება“ სამომხმარებლო კალათაში შემოაქვს „მოკლევადიანი პროდუქცია“ 1-დან 30 დღემდე ვარგისიანობით. ამრიგად, მინისტრის დადგენილების მიზანია ფულის დაზოგვა და „კიდევ ერთი კარგი პროდუქტის“ ნაგავში გადაყრის თავიდან აცილება. განვითარების სამინისტროს ღონისძიებების საფუძველზე ნებადართულია პროდუქციის პოპულარიზაცია, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს არის პროდუქტი ვადაგასული. ამ მომენტამდე (ლიკვიდაციის თარიღი) ზუსტი პერიოდი განისაზღვრება, როდესაც ნებადართულია პროდუქციის უფრო დაბალ ფასებში რეალიზაცია.

თუმცა, ექსპერტების ნაწილი უახლოეს თვეებში ფასების ახალ ზრდას პროგნოზირებს, რაც მოქალაქეების დიდ შეშფოთებას იწვევს. დამახასიათებელია, რომ სუპერმარკეტში ფასები დიდი ინტენსივობით მატულობს, რის შედეგადაც ძირითადი პროდუქციის შეძენა ძალიან რთულდება. დამახასიათებელია, რომ სამომხმარებლო საქონლის საცალო ვაჭრობის კვლევითი ინსტიტუტის (IELKA) მიერ FMCG საცალო ვაჭრობის ტენდენციების მიმდინარე შესწავლის მიხედვით, 2024 წლის პირველ ნახევარში მოსალოდნელია გაყიდვების მოცულობის შემცირება (1.3%) შესაბამის ნახევართან შედარებით. 2023 წელი. ასევე, 2024 წლის პირველ ნახევარში მოსალოდნელია გაყიდვების მოცულობის ზრდა (1,6%) 2023 წლის შესაბამის ნახევართან შედარებით.Source link

Verified by MonsterInsights