27/05/2024

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე

კ. მიცოტაკისი: იაფი ელექტროენერგია ყველა ფერმერისთვის მომდევნო 2+8 წლის განმავლობაში


პრემიერ-მინისტრმა კირიაკოს მიცოტაკისმა Maximou Mansion-ში ბლოკადის ფერმერთა პანელინის კომიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას გამოაცხადა ელექტროენერგიის საფასურის შემცირება ყველა ფერმერისთვის მომდევნო 2+8 წლის განმავლობაში.

ინიციატივა, რომელიც არის საფუძვლიანი და პასუხისმგებელი, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის ძალიან დაბალ ფასებს სოფლის მეურნეობისთვის, სავარაუდოდ, გამოიწვევს კვტ 10 ცენტზე ქვემოთ პირველ 2 წელიწადში ფერმერებს, რომლებიც მონაწილეობენ კოოპერატიულ სქემებში ან არიან თანმიმდევრული, და 11 ცენტზე ქვემოთ. ვისაც ვადაგადაცილებული დავალიანება აქვს, ვალსაც გადაიხდის. მომდევნო 8 წლის განმავლობაში მოხმარების ⅓ მოსალოდნელი ფასი იქნება 9 ცენტი. ამ გზით, ყველა ფერმერს შეეძლება ათწლიანი პერიოდის დაგეგმვა.

მთავრობის ეს თამამი ნაბიჯი, რომელიც მოჰყვება უკვე გამოცხადებულ ზომებს ელექტროენერგიის გადასახადის შემცირების მიზნით სოფლად, ძირითადად დაფინანსდება ენერგეტიკის გარდამავალი ფონდიდან:

1. 1 აპრილიდან ამოქმედდება სოფლის ელექტროენერგიის დაბალი ფასების პროგრამა ორმხრივი გრძელვადიანი ხელშეკრულებების სახით. პროგრამა შეიძლება შესთავაზოს ელექტროენერგიის ყველა მიმწოდებელს და მასში მონაწილეობა შეუძლია სოფლის ელექტროკავშირის ყველა მფლობელს, ანუ მთელ სოფლის მოსახლეობას. პროგრამის პირობები ასეთია:

სავარაუდო ფასები: პირველი ორი წლის განმავლობაში ტარიფებით დაწყებული 01/04/2024, ფასები ფიქსირებულია და არის (მაქსიმუმ) შემდეგი:

1. სასოფლო-სამეურნეო ელექტრო ქსელების მფლობელები, რომლებიც შედიან კოოპერატიულ სქემებში ან ეწევიან მეურნეობას ვადაგადაცილებული ვალების გარეშე: 9,3 ცენტი კილოვატ საათში.

2. სასოფლო-სამეურნეო ელექტრო ქსელების სხვა მფლობელები ვადაგადაცილებული დავალიანების გარეშე: 9,8 ცენტი კვტ/სთ-ზე.

3. კოოპერატიულ სქემებში შემავალი სასოფლო-სამეურნეო ელექტრო ქსელების მფლობელები ან ვადაგადაცილებული დავალიანებით მოქმედი საკონტრაქტო მეურნეობა: 10,5 ცენტი კვტ/სთ-ზე.

4. სხვა ვადაგადაცილებული სასოფლო-სამეურნეო კომუნალური მესაკუთრეები: 11 ცენტი კილოვატ საათში.

ეს ფასები ეხება კონკრეტული საქონლის მთლიან მოხმარებას. დარჩენილი 8 წლის განმავლობაში სარგებელი მოხმარების 1/3-ზე ფასი ერთგვაროვანია და შეადგენს 9 ცენტს კვტ/სთ-ზე.

მოხმარების დარჩენილი ნაწილისთვის (2/3) სოფლის ელექტრო ქსელების მფლობელებს არ ეკისრებათ რაიმე ვალდებულება და შეუძლიათ თავისუფლად შეიძინონ ელექტროენერგია ბაზარზე (თავისუფლად იმავე ან სხვა მიმწოდებლისგან). შესაბამისი ხელშეკრულებები აღირიცხება შესაბამისი დებულებებით.

პროგრამაში მონაწილე მომწოდებლები მიიღებენ პრიორიტეტულ კავშირებს განახლებადი ენერგიის კონკრეტულ პროექტებთან, რომლებიც მხარს უჭერენ პროგრამას. ეს პროგრამა ცვლის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კოოპერატივებისა და ფერმების გრძელვადიან ორმხრივ ხელშეკრულების პროგრამას.

2. ვადაგადაცილებული დავალიანების მქონე სოფლის ელექტრო ქსელების მფლობელებს შეუძლიათ ელექტროენერგიის მიმწოდებლის მიმართ დავალიანება დაფარონ ათი წლის განმავლობაში დაფარვით და ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთით. შესაბამის ფინანსურ ხარჯებს სახელმწიფო ენერგეტიკის გარდამავალი ფონდის დაფინანსებით იღებს.

ამასთან, პრემიერ-მინისტრმა სოფლის მეურნეობის ნავთობის მოხმარებაზე სპეციალური გადასახადის ვადამდე დაბრუნება (82 მილიონი ევროს ოდენობით) გამოაცხადა, რომელიც მარტის ბოლოს 40 მილიონ ევროს შეადგენს. შესაბამისი დებულება განსახილველად დაუყოვნებლივ წარედგინება პარლამენტს.

კირიაკოს მიცოტაკისმა განაცხადა, რომ მთავრობა მზად არის დაიწყოს დიალოგი დღგ-ის დაბრუნების უფრო სამართლიან გზაზე 2025 წლიდან, მუდმივი მიდგომის ელემენტებით, თუ როგორ ნაწილდება დაბრუნების თანხა, ვინ მიიღებს მას და როდის.Source link

Verified by MonsterInsights