10/12/2023

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე


2012 წლის კანონმდებლობით, ახალი 2024 წლიდან ასაკობრივი შეზღუდვები სამ წელიწადში ერთხელ განისაზღვრება, ყოველთვის „სიცოცხლის ხანგრძლივობის“ მაჩვენებლის საფუძველზე.

სავარაუდო ევროპა და OECD, საბერძნეთში 2050 წლისთვის, სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის გამო, ასაკობრივი ზღვარი უნდა გაიზარდოს 2,8 წლით. ანუ 67 წლიდან ის 69,8-მდე უნდა გაიზარდოს, 2070 წელს კი ლიმიტი 72 წლამდე უნდა მიაღწიოს..

ტიპიური იყო პასუხისმგებელი შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის, პანოს წაქლოღლუს პასუხი, კითხვაზე, დასჭირდება თუ არა საბერძნეთს საპენსიო ასაკის ამაღლება რაღაც მომენტში. მისი თქმით, 2012 წლის კანონმა უკვე დააკავშირა საპენსიო ასაკობრივი ზღვარი სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან.

თუმცა, 2013 წელს საპენსიო ასაკი 65-დან 67 წლამდე გაიზარდა.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი დებულებებით (კატრუგალოს კანონის დებულებები, რომელიც არ გაუქმებულა), ახალი 2024 წლიდან ასაკობრივი შეზღუდვები დაწესდება. ხელახალი განსაზღვრა (გაანგარიშება) ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ, ყოველთვის სიცოცხლის ხანგრძლივობის მიხედვით.

შრომის სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ძირითადი საპენსიო სისტემები თითქმის ყველა ქვეყანაში არის გადახდილი (დასაქმებულთა შენატანები პენსიას უხდიან პენსიონერებს საპენსიო ზღვრების კორექტირების გარეშე), იძულებული იქნება მუშების რაოდენობა სწრაფად მცირდება „მხარდაჭერა“ პენსიონერთა მზარდ რაოდენობას.

ეს არის ასევე იმის მიზეზი, რომ სულ უფრო მეტი ქვეყანა აკავშირებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას საპენსიო ასაკთან.

ყველაზე მაღალი საპენსიო ასაკი ევროკავშირში
მსგავსი კანონმდებლობა საბერძნეთშიც არსებობს. თუმცა, როცა ეს კანონი მიიღეს, ჩვენში საპენსიო ასაკი 65 წელი იყო, 2013 წელს კი ეს ზღვარი 67 წლამდე გაიზარდა. ეს არის იმის მიზეზიც, რომ მომდევნო წლებში შესაბამისი პუნქტი არ ამოქმედდება. თუმცა, შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში, 2012 და შემდეგ 2015 წლებში, მემორანდუმებით მკვეთრად გაიზარდა საერთო ასაკობრივი ზღვარი 2 წლით, რის შედეგადაც მაქსიმალური საპენსიო ასაკი 67 წელია. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროკავშირში. 2015 წლამდე ჩვენ განვიხილეთ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა (დაახლოებით 7-დან 12 თვემდე). თუმცა, ბოლო წლებში, პანდემიის გამო, სიცოცხლის ხანგრძლივობა შემცირდა, ამიტომ ზოგადი ლიმიტების აწევის საკითხი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დადგეს, აღნიშნავენ შრომის სამინისტროს წყაროები.

რასაც OECD პროგნოზირებს
OECD-ის წლიური ანგარიშის მიხედვით, 2050 წლისთვის ყოველ 100 მუშაკზე პენსიონერთა რიცხვი გაორმაგდება. ასე რომ, თუ 1990 წელს კოეფიციენტი იყო 22,9 ადამიანი 65 წელზე უფროსი ასაკის 100 მუშაკზე, მაშინ 2020 წელს ეს შეფარდება იყო 37,8, ხოლო 2050 წელს 75-ს მიაღწევს.

ორგანიზაციამ წევრი ქვეყნების საპენსიო სისტემების ანგარიშში ჩვენს ქვეყანაზე მხედველობაში მან გამოთვალა, რომ შესაძლოა 2050 წლისთვის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაუმჯობესების გამო, ასაკობრივი ზღვარი 2,8 წლით უნდა გაიზარდოს. ეს კორექტირება მოხდება ასაკთან მიმართებაში:

  • 62 წელი (და 40 წლიანი დაზღვევა),
  • 67 წლის 15 წლიანი დაზღვევით.

მაგალითად, რაც შეეხება საფრანგეთს, ამ ქვეყანაში საპენსიო სისტემის შესახებ ბოლოდროინდელი პროტესტი დაბალი შობადობის პრობლემა არ არის, რადგან თითოეულ ქალს 2 შვილი ჰყავს, საბერძნეთში კი 1,4 ბავშვია.. ასევე არ არის პრობლემა საპენსიო ხარჯებთან დაკავშირებით. ამის საპირისპიროდ, ხარჯები მშპ-ს 13,5%-დან 12%-მდე შემცირდა (ევროკავშირის ლიმიტიდან 16%). მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საპენსიო ფონდის კიდევ უფრო შემცირების შესახებ, რათა ჭარბი თანხებით შემცირდეს გადასახადები ბიზნესისთვის.



Source link

You may have missed

Verified by MonsterInsights