10/12/2023

Athens News

ახალი ამბები საბერძნეთიდან ქართულ ენაზე

საბერძნეთი: ნახევრად ავტონომიური ცხოვრების პროგრამა

საბერძნეთში პირველად ამოქმედდა პროგრამა „ნახევრად ავტონომიური ცხოვრების“ დაწესებულებებში გაზრდილი მოზარდების დასახმარებლად.

ვისთვის არის პროგრამა?

ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ინსტიტუტის შემოღება დააჩქარებს სპეციალურ ბავშვთა დაწესებულებებში წლების განმავლობაში მყოფი მოზარდების დეინსტიტუციონალიზაციას და დაეხმარება მათ შეუფერხებლად „ინტეგრაციაში“ საზოგადოებაში და შრომის ბაზარზე. საბერძნეთის შრომის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია. ციტატები newsbeast.gr:

„დეინსტიტუციონალიზაციის ინტენსიურმა მცდელობებმა მინდობით აღზრდისა და შვილად აყვანის მუდმივი გაძლიერებით განაპირობა ის, რომ დაწესებულებებში მყოფი ბავშვების ნახევარმა იპოვა ოჯახი, რომელიც იქცა მათ სახლად. სისტემაში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 15 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვების ოჯახები. ამ მიზეზით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა პროფესიული მიმღები ოჯახის ინსტიტუციონალიზაციის შემდეგ, ახლა იწყება 15 წელზე უფროსი ასაკის მოზარდების ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრება. იმისათვის, რომ თითოეულ ბავშვს საშუალება მისცეს გაიზარდოს მისთვის შესაფერის გარემოში, დაწესებულებიდან მოშორებით, აღსანიშნავია, რომ 15 წელზე უფროსი ასაკის 400-მდე ბავშვი კვლავ რჩება დაწესებულებაში, რადგან ასაკის გამო ისინი ან არ არიან. სურთ საკუთარ ოჯახში წასვლა, ან პოტენციური მშვილებლები ან მშვილებლები ადვილად ვერ აირჩევენ.

ნახევრად ავტონომიური ცხოვრების თავისებურებები

დღემდე, კანონის მიხედვით, ბავშვთა დაწესებულებაში ბავშვის მოთავსება მხოლოდ სრულწლოვანებამდე იყო შესაძლებელი. ახლა, ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალი პროგრამით, მოზარდებს უფლება აქვთ იცხოვრონ 26 წლამდე მინიჭებულ ბინებში. ისინი გათვლილია ოთხ ადამიანზე, სრულად აღჭურვილია და ჰგავს მყუდრო სახლს და არა სამთავრობო დაწესებულებას.

თითოეული ბინა დაკომპლექტებულია შესაბამისი პერსონალით, როგორიცაა სოციალური მუშაკი და სოციალური აღმზრდელები, რათა მოზარდებს ჰქონდეთ ჰიგიენური, უსაფრთხო და კომფორტული ყოფნა, ინდივიდუალური ზრუნვა, ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა – მათი საჭიროებების შესაბამისად. საცხოვრებლის გარდა, მოზარდები იღებენ ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას 375 ევროს, განათლებასა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობას, კარიერულ ხელმძღვანელობას და შრომის ბაზარზე კავშირს.

პროგრამის მიზანი

შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე დომნა მიქაელიდუ ჩამოთვლის ნახევრად ავტონომიური ცხოვრების პროგრამის მთავარ მიზანს: ყველა ბავშვის გაყვანა დაწესებულებებიდან:

„დღეს, ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების მოსვლასთან ერთად, ჩვენ კიდევ ერთ ნაბიჯს ვდგამთ თითოეული ბავშვის დეინსტიტუციონალიზაციისკენ. ჩვენი მიზანია მოვამზადოთ მოზარდები საზოგადოებაში და შრომის ბაზარზე უსაფრთხო გადასვლისთვის. ამ მიზეზით, მთელი პერიოდის განმავლობაში. დაწესებულებაში ყოფნისას, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ ყოველდღიური ცხოვრებისათვის აუცილებელ პირობებსა და მომსახურებას, ასევე ვუზრუნველვყოფთ მათ ეტაპობრივ თვითგამორკვევას. უკვე ოთხი წელია, ჩვენ ვრჩებით ჩვენი მიზნის ერთგული: გამოვაცილოთ ყველა ბავშვი დაწესებულებიდან. ყველანაირად. ამიტომ დავაჩქარეთ განათლებისა და შვილად აყვანის პროცესი, შემოვიღეთ პროფესიული მეურვეობა და ახლა უფრო შორს მივდივართ ნახევრად დამოუკიდებელ საცხოვრებლად ბინების ფუნქციონირებით. ვაგრძელებთ.”

შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა „ბავშვთა დაცვისა და მოვლის განყოფილებებში მცხოვრები თხუთმეტი წლიდან და უფროსი ასაკის პირთა ბინებში ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრება“ ხორციელდება აღდგენისა და მდგრადობის ეროვნული გეგმის „საბერძნეთი 2.0“ ფარგლებში დაფინანსებით. ევროკავშირი-შემდეგი თაობა ევროკავშირი.Source link

You may have missed

Verified by MonsterInsights